Kur muhafazalı mevduat sisteminde altın varlıklarına ait ayrıntılar aşikâr oldu

HomeEkonomi ve Finans

Kur muhafazalı mevduat sisteminde altın varlıklarına ait ayrıntılar aşikâr oldu

my-portfolio

Kur muhafazalı mevduat sistemi kapsamında altın varlıkların finansal sisteme kazandırılmasına ait temelleri belirleyen Merkez Bankası bildirimi ...

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Kuyumculardan sahte altın uyarısı: Tanıdık kuyumculardan altın alın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Kur muhafazalı mevduat sistemi kapsamında altın varlıkların finansal sisteme kazandırılmasına ait temelleri belirleyen Merkez Bankası bildirimi yayımlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan bildiriye nazaran, yetkili rafineriyle muahedesi olan bankalar nezdinde altın hesabının bulunan ve uygulamaya katılmak isteyen yurt içi yerleşik gerçek ve hükmî şahıslar, fiziki altınlarını, milyem bedeli üzerinden hesaplanacak gram cinsinden has altın ölçüsünü tespit etmek üzere yetkili kuyumcuya yahut bankaya teslim edecek. Teslim alınan altınlar işlenmek üzere yetkili rafineriye transfer edilecek.

Altın hesabına 3, 6 ay ve 1 yıl vade

Altın hesabına sahip olanların talep etmesi durumunda hesabındaki has altın bakiyesi, dönüşüm fiyatı üzerinden TL’ye çevrilerek 3, 6 ay yahut 1 yıl vadeli TL mevduat yahut katılma hesabı açılacak. TL mevduat yahut katılma hesabına dönüştürülen altınlar bankalarca dönüşüm fiyatı üzerinden Merkez Bankasına satılacak.

Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı Merkez Bankasınca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak. Katılma hesabına sağlanacak getirinin Merkez Bankasının iştirak bankaları ile açık piyasa süreçleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım süreçlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde ortadaki fark iştirak bankasınca karşılanabilecek, karşılanmayan kısım için Merkez Bankasınca ödeme yapılmayacak.

Merkez Bankası, bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkili olacak. Merkez Bankasınca bu hesaplara vade sonunda yenilenme imkânı tanınabilecek. Yenilenen hesap birinci açılışta dönüşümü yapılan altın meblağı ve vade sonu fiyatı üzerinden takviyeden yararlanmaya devam edecek. Hesabın yenilenmesine ait asıllar Merkez Bankasınca belirlenecek.

Vade sonunda ek getiri ödenebilecek

Bildirime nazaran, TL mevduat yahut katılma hesaplarının vade sonu fiyatının dönüşüm fiyatından yüksek olması ve fiyat farkı üzerinden hesaplanan meblağın banka tarafından ödenecek faiz yahut kâr hissesinden yüksek olması durumunda, fiyat farkı üzerinden hesaplanan fiyattan faiz yahut kâr hissesi düşülerek hesaplanan meblağ Merkez Bankasınca mevduat yahut katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılacak.

Vadeden evvel çekim yapılması halinde Merkez Bankasınca fiyat farkına ait ödeme yapılmayacak. Uygulama kapsamında açılan TL mevduat yahut katılma hesaplarına Merkez Bankasınca belirlenecek yöntem ve asıllara nazaran vade sonunda ek getiri ödenebilecek. İşlenmiş ve hurda altın karşılığının TL’ye dönüştürülmesi suretiyle açılan hesaplar da ek getiriden yararlanabilecek.

Bildiri kapsamında süreç yapan yetkili kuyumcu, yetkili rafineri ve bankalara, Merkez Bankasının belirleyeceği temeller çerçevesinde kurul yahut masraf ödenebilecek.

Tıpkı gazetede yayımlanan ve altın hesaplarından TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında bildiride değişiklik yapan bildiriyle, yurt içi yerleşik gerçek bireylerin 28 Aralık 2021 tarihinde mevcut olan, yurt içi yerleşik hukuksal bireylerin ise 31 Aralık 2021 tarihinde mevcut olan altın hesaplarının, talep edilmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden TL’ye çevrilmesine imkan tanındı.